Pháp thoại “Thần thông và ác nghiệp của ngài mục kiền liên” do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 03-07-2020

Bài liên quan