Pháp thoại “Phật trong lòng con bằng giấy hay bằng vàng” do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Bát Nhã (Quận 4, HCM) ngày 25-12-2019

Bài liên quan