Kinh Tam Minh – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 11/03/2016