Âm Siêu Dương Thới – Thích Thiện Thuận

Giảng trong Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Quảng Sơn (H. Đức Linh - T. Bình Thuận)

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Đối Bài Số 8 – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm (Quận Bình Thạnh - TP.HCM) năm 2013