video

Download MP3

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 256 đến 259 – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) – Ngày: 03/07/2016 (29/05/Bính Thân)

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan