Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 249 đến 251)” được đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân ngày lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 05/05/2016 (29/03/Bính Thân)

video

Download MP3

Bài liên quan