Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 244)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 22/03/2016 (14/02/Bính Thân)

Download MP3

Bài liên quan