Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/11/2016 tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Bài liên quan