Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 245 đến 248)” do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 20/04/2016 (14/03/Bính Thân)

video

Download MP3