Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 274 đến 280)” được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29/09/2016 (29/08/Bính Thân)

Download MP3

Bài liên quan