Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 Đến 285” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 29/10/2016 (29/09/Bính Thân) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan