Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 241 đến 243)” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) – Ngày 23/01/2016 (14/12/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan