Của Báu – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Thiên Chánh, TP Hồ Chí Minh nhân ngày Đại Lễ Phật Đản năm 2016