Bài pháp thoại Đức Phật Có Cứu Độ Chúng Sanh Không do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Điền (H. Tân Phú – T. Đồng Nai) ngày 07-11-2018

video