Tiếng Chuông Chùa – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại tổ đình Long Khánh, Châu Đốc 

Quy Nguyện Tam Bảo – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada ngày 19/07/2015

Xem nhiều