Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Thuận

Danh mục: Thích Thiện Thuận

Ý nghĩ lễ tự tứ – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Ý nghĩ lễ tự tứ" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Bửu Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 25-07-2020 http://youtu.be/0OjA9RL-l2Y

Cổ đức làm trụ trì – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Cổ đức làm trụ trì" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Thiên Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 12-07-2020 http://youtu.be/zaR6YEMiGsw

Hiểu đúng Phật giáo – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Hiểu đúng Phật giáo" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Ngọc Thạnh (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 22-07-2020 http://youtu.be/KFcxeKSauPw

Thông điệp của đạo Phật phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp của đạo Phật phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 26-07-2020 http://youtu.be/xSf8YZaOV6Q

Thay đổi chính mình – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thay đổi chính mình" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 74 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai) ngày 19-07-2020 http://youtu.be/oeWQhTxxXnE

Thông điệp của đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp của đạo Phật" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 28-06-2020 http://youtu.be/dsDMHvyRSL4

Sa di ngũ đức phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Sa di ngũ đức phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Vạn Phước (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 07-07-2020 http://youtu.be/lOx0hyCJE6k

Người xuất gia thực hành ngũ giới – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Người xuất gia thực hành ngũ giới" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Như Ý (Bà Rịa Vũng Tàu) http://youtu.be/ewGhdhMaT2s

Vượt qua sợ hãi – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Vượt qua sợ hãi" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Tu Viện Tuệ Giá (Bà Rịa - Vũng Tàu) http://youtu.be/FrtvnweG8LQ

Thông điệp từ dịch bệnh – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp từ dịch bệnh" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 73 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 21-06-2020 http://youtu.be/Zuavop9qM4c

Tinh Thần Học Luật Phật Giáo – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Tinh Thần Học Luật Phật Giáo"  do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Kiều Đàm (Bà Rịa Vũng Tàu) http://youtu.be/E8kPWLgiuFQ

Thân Người Khó Được – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thân Người Khó Được" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Tân Pháp (Củ Chi, HCM) http://youtu.be/ZrIQ1mWKSRY

Đi Tìm Hạnh Phúc – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Đi Tìm Hạnh Phúc" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Yên Phú (Thanh Trì, Hà Nội) http://youtu.be/2EDp4z00tdc

Ăn chay – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Ăn chay" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) http://youtu.be/t82uQt2Dh6w

Suy ngẫm về cuộc đời – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Suy ngẫm về cuộc đời" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Vĩnh Phước (Quận 3, HCM) http://youtu.be/DKJdh_SqSKU

Thần Chú Đại Bi Phần 4 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 4" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 3" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 2" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thần Chú Đại Bi Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thần Chú Đại Bi Phần 1" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai)

Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 10: Tôn Giả La Hầu La" do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Pháp thoại mới

Xem nhiều