Pháp thoại “Thông điệp từ dịch bệnh” do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 73 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 21-06-2020

Bài liên quan