Pháp thoại “Thay đổi chính mình” do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 74 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai) ngày 19-07-2020

Bài liên quan