Danh mục Thích Thiện Thuận

Thích Thiện Thuận

Tổng hợp toàn bộ gần 1000 bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. Luôn cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2018


Ý Nghỉa Thí Thực Cô Hồn Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghỉa Thí Thực Cô Hồn Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 58 tại Viện Chuyên Tu, ngày 21-10-2018
Giá Trị Thanh Tịnh Của Chư Tăng - Thích Thiện Thuận

Giá Trị Thanh Tịnh Của Chư Tăng – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Linh Phước (Quận Thủ Đức - HCM) ngày 12-08-2018
Ai Đầu Độc Ta? - Thích Thiện Thuận

Ai Đầu Độc Ta? – Thích Thiện Thuận

Giảng tai chùa Châu Long (Châu Đốc - An Giang) ngày 25-06-2018
Thiền Định Trong Cuộc Sống - Thích Thiện Thuận

Thiền Định Trong Cuộc Sống – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 - HCM) ngày 30-09-2018
Ý Nghĩa Thí Thực Cô Hồn Phần 1 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩa Thí Thực Cô Hồn Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 57 tại Viện Chuyên Tu, ngày 16-09-2018
Tình Người Phật Tử Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Tình Người Phật Tử Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Nguyên Ngộ (Quận 12 - HCM), ngày 07-10-2018
Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương HCM, ngày 13-09-2018
Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo - Thích Thiện Thuận

Y Đức Qua Góc Nhìn Phật Giáo Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương HCM, ngày 12-09-2018
Những Điều Cần Tư Duy- Thích Thiện Thuận

Những Điều Cần Tư Duy- Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Thiền Tôn II (Quận 2 - HCM), ngày 10-06-2018
Nội Dung Kinh Vu Lan - Thích Thiện Thuận 2018 mới nhất

Nội Dung Kinh Vu Lan – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quy (Quận 7 - HCM), ngày 25-08-2018
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Hàn Quốc Phần 3 - TT Thích Thiện Thuận 2018

Phật Pháp Vấn Đáp Tại Hàn Quốc Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Phụng Ân (Hàn Quốc) năm 2018
Người Được Mãn Nguyện - TT Thích Thiện Thuận 2018

Người Được Mãn Nguyện – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 27-05-2018
Suy Ngẫm Lại Phần 2 - TT Thích Thiện Thuận 2018

Suy Ngẫm Lại Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 - HCM), ngày 22-04-2018
Hoàn Lương - TT Thích Thiện Thuận 2018

Hoàn Lương – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tổ Đình Long Khánh (H. Châu Phú - T. An Giang), ngày 10-05-2018