27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Thiện Thuận

Thích Thiện Thuận

Toàn bộ hơn 500 bài giảng của thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận, cập nhật thường xuyên bài mới nhất năm 2017


 

Giận Cá Chém Thớt - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Giận Cá Chém Thớt – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017: Giận Cá Chém Thớt. Thuyết giảng ngày 14/05/2017, trong khóa huân tu thứ 42 tại...
Lỡ Mai Này - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Lỡ Mai Này – Thích Thiện Thuận

Bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 - Lỡ Mai Này. Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan,...
Cần Có Lòng Biết Ơn - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Cần Có Lòng Biết Ơn – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Cần Có Lòng Biết Ơn được thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình, HCM)...
Tiền Có Phải Là Tất Cả - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Tiền Có Phải Là Tất Cả – Thích Thiện Thuận

Bài giảng Tiền Có Phải Là Tất Cả được Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3,...
Những Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống - Thích Thiện Thuận 2017

Những Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Những Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống được Thầy Thích Thiện Thuận giảng nhân đại lễ Phật Đản năm 2017 tại Bà Rịa...
Thay Đổi Cuộc Đời - Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Thay Đổi Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Thay Đổi Cuộc Đời được thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận...
Viết Cho Mẹ - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Viết Cho Mẹ – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại Viết Cho Mẹ do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bửu Sơn (Phan Thiết, Bình Thuận) ngày 22/07/2016 https://www.youtube.com/watch?v=NKeC7K3Quos
Quý Trọng Ân Tình - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Quý Trọng Ân Tình – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại "Quý Trọng Ân Tình" được thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Tịnh Độ (Tam Kỳ,...
Vấn Đáp Phật Pháp - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Vấn Đáp Phật Pháp – Thích Thiện Thuận

Buổi Vấn Đáp Phật Pháp được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết pháp tại chùa Minh Trang (Hàn Quốc) ngày 25/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=nUlhMgqXr-Q
Phu Nhân Thắng Man (Kinh Thắng Man) - Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Phu Nhân Thắng Man (Kinh Thắng Man) – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Phu Nhân Thắng Man" được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 40 tại Viện Chuyên Tu (Đồng...
Lòng Tin Phần 2 - Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Lòng Tin Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại "Lòng Tin Phần 2" được đại đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh...
Khi Mất Nhau - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Khi Mất Nhau – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp "Khi Mất Nhau" được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Trang (Hàn Quốc) vào tháng 04/2016 Hầu hết mỗi...
Ân Tình - Thượng tọa Thích Thiện Thuận mới nhất

Ân Tình – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại "Ân Tình" do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 18/12/2016 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) https://www.youtube.com/watch?v=qVgqd7NjCCY
Lòng Tin Phần 1 - Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Lòng Tin Phần 1 – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại "Lòng Tin Phần 1" được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (quận 3, HCM) ngày 26/02/2017 (01/02...
Nét Đẹp Người Phật Tử - Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Nét Đẹp Người Phật Tử – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Nét Đẹp Người Phật Tử" được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 19/02/2017 Cuộc sống của...
Mùa Xuân Của Người Học Phật (KT74) - Thích Thiện Thuận

Mùa Xuân Của Người Học Phật (KT74) – Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại "Mùa Xuân Của Người Học Phật" do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc...
Rau Tào Khê Phần 9 - Thích Thiện Thuận

Rau Tào Khê Phần 9 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/ggOlTXhf8_w Bài giảng "Rau Tào Khê Phần 9" do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan,...
Niềm Tin Qua Sông Mê - Thích Thiện Thuận

Niềm Tin Qua Sông Mê – Thích Thiện Thuận

Bài giảng Niềm Tin Qua Sông Mê do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xuân Thọ (Đồng Nai) ngày 03/08/2016 http://youtu.be/8N0ZowfW49E Kính...
Hành Trạng Ngài La Thập Phần 3 - Thầy Thiện Thuận 2016

Hành Trạng Ngài La Thập Phần 3 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/-v8dHTLQY5I Hành Trạng Ngài La Thập Phần 3 - Thầy Thiện Thuận 2016 Bài pháp thoại do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện...
Rau Tào Khê Phần 8 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Rau Tào Khê Phần 8 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/EZRgI8V_fXg Rau Tào Khê Phần 8 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016
Hành Trạng Ngài La Thập Phần 2 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Hành Trạng Ngài La Thập Phần 2 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/NzxayA5m1Qs Hành Trạng Ngài La Thập Phần 2 - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Hành Trạng Ngài La Thập Phần 1 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Hành Trạng Ngài La Thập Phần 1 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/ZVstESYE_pM Hành Trạng Ngài La Thập Phần 1 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016
Nếu Còn Mẹ - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Nếu Còn Mẹ – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp “Nếu còn Mẹ” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện – địa chỉ: 384 Trường Sa, Quận Phú...
Nếu Mẹ Không Còn - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Nếu Mẹ Không Còn – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Nếu Mẹ Không Còn được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Như Ý  – địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Huyện Châu...

Rau Tào Khê Phần 7 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/n3f8IXK2r90 Rau Tào Khê Phần 7 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp "Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật" được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Thiền Tôn 2 – địa chỉ: 364 đường...
Mẹ Ơi! Giá Mà... - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Mẹ Ơi! Giá Mà… – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp “Mẹ Ơi! Giá Mà” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu  – địa chỉ: Xã Lộc An, Huyện Long...

Rau Tào Khê Phần 6 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/MA347svxAwE Rau Tào Khê Phần 6 - Thầy Thích Thiện Thuận 2016
Giận Ai ? - Thầy Thích Thiện Thuận 2016

Giận Ai? – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp "Giận Ai?" được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa – địa chỉ: Xã Tam Anh, Huyện Núi Thành,...
Giáo Giới Hành Nghi - Đại Giới Đàn Đồng Huy Pl 2560 - Thích Thiện Thuận 2016

Giáo Giới Hành Nghi – Đại Giới Đàn Đồng Huy Pl 2560 – Thích Thiện Thuận

http://youtu.be/oYWr9djolU4 Giáo Giới Hành Nghi - Đại Giới Đàn Đồng Huy Pl 2560 - Thích Thiện Thuận 2016 ---