Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 
Kính thưa quý Phật tử,
 
Nhu cầu tụng đọc kinh điển của người Phật tử là việc rất cần thiết, bởi vì việc tụng đọc đó giúp cho mọi người nhận thức đúng đắn hơn về lời Phật dạy, đồng thời có thể vận dụng lời dạy ấy trong việc chuyển hóa thân tâm, nhờ đó mà từng bước người Phật tử được thảnh thơi an lạc, tăng thêm phước huệ.
 
Quyển Kinh Tụng Hằng Ngày thuần Việt dành cho người cư sĩ Phật tử, là sự ấp ủ hoài vọng của tôi trong nhiều năm qua. Với mục đích là giúp cho quý Phật tử tụng đọc hành trì kinh điển tại nhà rất thuận lợi, chúng ta có thể tự chủ về mặt thời gian, hạn chế những trở ngại ngoại duyên, như mưa gió hay thời điểm dịch lan tràn như thế này.
 
Nội dung quyển kinh tụng này, ngoài những bản kinh thuần Việt theo truyền thống mà các chùa Bắc tông hướng dẫn, chúng tôi tham khảo và trích lục thêm một số bản kinh đã được quý chư Tôn đức uy tín biên soạn và xuất bản.
 
Ngoài việc in bản giấy, chúng tôi gửi đến quý Phật tử gần xa bản điện tử. Quý vị có thể sử dụng trên Smartphone, Ipad hoặc các thiết bị điện tử tiện dụng khác trong việc hành trì, đọc tụng kinh điển tại tư gia hay tại nơi làm việc.
 
Nguyện hồng ân chư Phật gia hộ quý Phật tử luôn tinh tấn và an lạc!

Thích Phước Tiến


Kính mời quý vị tải về bản Kinh Tụng Hằng Ngày do Thầy Thích Phước Tiến biên soạn tại đây: KINH-TUNG-HANG-NGAY.pdf