Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nhằm giúp cho việc tu học của Phật tử tại gia được thuận lợi, Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân đã phát tâm ấn tống 10.000 quyển Kinh Tụng Hằng Ngày do thầy Thích Phước Tiến biên soạn dựa vào những quyển kinh đã xuất bản của các vị Hòa Thượng, chư tôn đức uy tín.

Đây là quyển kinh thuần Việt, dễ đọc và dễ hiểu nghĩa, tổng hợp các bài kinh, thần chú một cách có bài bản nên rất tiện sử dụng trong các trường hợp khác nhau như: tụng niệm hằng ngày, tụng kinh cầu an, cầu siêu…

? Hiện tại, sách đang được tặng miễn phí 100%, nên các vị nào có nhu cầu hoặc các chùa, tự viện cần đến thì có thể liên hệ về Văn Phòng Tu Viện Tường Vân để nhận.

? Mọi thắc mắc vui lòng gọi vào hotline: 0918.27.27.94 (Tâm Thiện) – 0908.259.999 (Tường Duyên) – 0167.803.9999 (Minh Từ) hoặc Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (08)62689409.

* ĐĂNG KÝ THỈNH KINH TẠI: goo.gl/P2PVFf

Thông Bạch việc Ấn tống KINH TỤNG HẰNG NGÀY (dành cho Phật tử tại gia)