Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ca Chiên Diên – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 5: Tôn Giả Ca Chiên Diên" do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Ba điều nương tựa và các thói quen của Phật tử chân chính – Thích Nhật Từ

Pháp thoại "Ba điều nương tựa và các thói quen của Phật tử chân chính" do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-02-2020

Thập Đại Đệ Tử Phần 4: Tôn Giả Tu Bồ Đề – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 4: Tôn Giả Tu Bồ Đề" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 3: Tôn Giả Phú Lâu Na – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 3: Tôn Giả Phú Lâu Na" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Thập Đại Đệ Tử Phần 2: Tôn Giả Mục Kiền Liên – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 2: Tôn Giả Mục Kiền Liên" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Ý nghĩa ngày rằm tháng giêng theo Phật Giáo – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ý nghĩa ngày rằm tháng giêng theo Phật Giáo" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T....

Thập Đại Đệ Tử Phần 1: Tôn Giả Xá Lợi Phất – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thập Đại Đệ Tử Phần 1: Tôn Giả Xá Lợi Phất" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Vũng Tàu)

Nguyện lực về Tịnh Độ – Thích Nữ Hương Nhũ

pháp thoại: "Nguyện lực về Tịnh Độ" do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại đạo tràng Chùa Linh Sơn, Montreal, canada trong chuỗi hoằng pháp Canada 2019

Ứng dụng pháp môn tu – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Ứng dụng pháp môn tu" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019

Bồ Tát Tại Gia phần 93 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Bồ Tát Tại Gia phần 93" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)

Bố thí ba la mật – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Bố thí ba la mật" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 08-12-2019
vien ngo thich phap hoa

Viên ngộ – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Viên ngộ" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Viên Ngộ (Cheonan, Hàn Quốc) ngày 19.10.2019
dau cung la phat phap thich phap

Đâu cũng là Phật Pháp – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Đâu cũng là Phật Pháp" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Dược Sư (Incheon, Hàn Quốc) ngày 20.10.2019
phap tang truong thanh tuu phan 1

Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 2 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Ân (Ottawa, ON) ngày 30.6.2019
phap tang truong thanh tuu phan

Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 1 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Pháp tăng trưởng, thành tựu phần 1" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Từ Ân (Ottawa, ON) ngày 29.6.2019
tieng chuong thich thien xuan

Tiếng chuông – Thích Thiện Xuân

Pháp thoại "Tiếng chuông" do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Bảo Quang (H. Mộ Đức - Quảng Ngãi)
tinh than tu bi trong dao phat t

Tinh thần từ bi trong đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Tinh thần từ bi trong đạo Phật" do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 24-07-2019
bon phuong dien cua dao phat ma

Bốn phương diện của đạo Phật mà Phật tử nên biết – Thích Nhật Từ

Pháp thoại "Bốn phương diện của đạo Phật mà Phật tử nên biết" do TT Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-11-2019
vang sanh phat sat thich phap ho

Vãng sanh Phật sát – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại "Vãng sanh Phật sát" do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa A Di Đà Virginia, ngày 22.9.2019

Pháp thoại mới

Xem nhiều