Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 tại Tu Viện Tường Vân

Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 tại Tu Viện Tường Vân

Chương trình Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 (Khóa tu một ngày an lạc lần 99) được tổ chức tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019 http://youtu.be/PPz3LGxw8Zk
Đạo Phật Khác Tôn Giáo Nhờ Tuệ Tri Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ

Đạo Phật Khác Tôn Giáo Nhờ Tuệ Tri Khổ Đau – Thích Nhật Từ

Giảng tại trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 29-11-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 69 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 7.10.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 69 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 07-10-2018
Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 19/12/2018
Tâm Sự Đời Tu - TT. Thích Chân Tính

Tâm Sự Đời Tu – Thích Chân Tính

Giảng tại chùa Hoằng Pháp, ngày 30-11-2018
Thường Bất Khinh Bồ Tát - Ni Sư Hương Nhũ

Thường Bất Khinh Bồ Tát – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Tuổi trẻ Lần thứ 51 tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương) ngày 30/09/2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 68 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06-10-2018
Hỷ Xả Hay Xỉ Vả (KTPT90) - TT. Thích Bửu Chánh

Hỷ Xả Hay Xỉ Vả (KTPT90) – Thích Bửu Chánh

Giảng trong Khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Nhơn Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Thiện Bình

Nhơn Thừa Phật Giáo – Thích Thiện Bình

Giảng tại chùa Quy Nguyên (H. Thoại Sơn - T. An Giang) ngày 28-09-2014
Ý Nghĩa Thời Kinh Sớm Mai Phần 2 - Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩa Thời Kinh Sớm Mai Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Long Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 05-08-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 67 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 11.8.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 67 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 11-08-2018
Vì Sao Chúng Ta Theo Đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Vì Sao Chúng Ta Theo Đạo Phật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Trà Cang, Ninh Thuận, ngày 02-12-2018
Khổ Hạnh Và Phật Hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Khổ Hạnh Và Phật Hạnh – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 23-11-2018
Không Có Giai Cấp - TT. Thích Nhật Từ

Không Có Giai Cấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại đại học KHXHNV TPHCM, ngày 27-11-2018

Xem nhiều