Pháp thoại “Cốt lõi của Phật giáo” do HT Thích Viên Minh giảng trong khóa tu Ngày Tịnh Lạc lần thứ 1 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-06-2022

Bài liên quan