Pháp thoại “Lời Chia Sẻ Với Những Cư Sĩ Thọ Bồ Tát Giới” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Hoàng Anh (Đức Quốc) ngày 13/10/2015

Download MP3

Bài liên quan