Bài giảng Đối Trị Tâm Bệnh do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Phổ Hiền Tự (Pháp Quốc) ngày 11/11/2015 (30/09/Ất Mùi).

Tâm bệnh là 1 điều khủng khiếp với chúng sanh trên thế giới này. Và thông qua lời dạy của đức Phật, Thầy Thích Phước Tiến truyền đạt với quý Phật tử cách tu hành để ngăn ngừa được sự khổ đau và cái quan trọng đó là khổ tâm.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Đối Trị Tâm Bệnh

Download MP3

Nếu tâm mà bị bệnh thì mệt mỏi lắm. Vì muôn sự tại tâm nên tâm đã bệnh thì không làm được gì cả. Tâm có sáng thì mới làm được việc.

cơ thể khỏe mạnh cộng thêm cái tâm khỏe mạnh thì làm được nhiều thứ. Khi có bình an trong tâm trí, bình an sẽ là “bảo bối” để ta làm việc.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan