Bài pháp thoại “Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người (The Buddha The Teacher Of Gods And Men)” được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Ấn Quang (HCM) ngày 30/05/2015 (13/04/Ất Mùi). Và được phụ đề tiếng Anh.

Download MP3

Bài liên quan