Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (câu 221 đến 223)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 15/06/2015 (29/04/Ất Mùi) tại tu viện Tường Vân

Download MP3

Bài liên quan