Pháp thoại “Nguồn Gốc Và Thông Điệp Kinh Vu Lan” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 28/08/2015 (15/07/Ất Mùi)

video

Download MP3