Hộ niệm là một hành động tốt đẹp có từ thời Đức Phật và được duy trì cho đến ngày hôm nay. Hộ niệm vô cùng cần thiết với người mất trong mọi giai đoạn trên tiến trình chết, giúp họ tiếp cận với những duyên lành giải thoát và có một sự ra đi bình an.

Hộ niệm là gì?

Hộ niệm là trợ niệm cho một người được vãng sanh. Người hộ niệm không chỉ thuần túy là niềm tin và tín ngưỡng mà cần phải biết rõ phương pháp cũng như đạo lý về vãng sanh thì mới đem lại lợi ích cho người được hộ niệm.

Vì sao nên hộ niệm cho người sắp lâm chung?

Bên cạnh đó, người hộ niệm khai thị cho người sắp lâm chung những điều cốt lõi giúp cho họ giác ngộ, từ bỏ niệm ác mê loạn và phát được thiện tâm trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Bởi vì trong thời khắc ấy, thần thức của họ bị phân tán từ những cơn đau về thể xác lẫn sự hoảng loạn về tinh thần từ những hành vi thiện ác mà khi sống họ đã làm nên không tập trung được.

Song, khi đánh động được tâm thức hối hận ác nghiệp, nhận thức sai lầm, tự phát tâm lớn và phát thiện tâm dù thiện tâm cuối cùng trước giờ lâm chung vẫn có lợi ích cho tiến trình tái sinh.

Một người chuyên tu tịnh độ niệm Phật, cầu vãng sanh và tu hành rất tốt chắc chắn họ tự giúp họ vãng sanh vì có nhân tố tốt.

Tóm lại, chết là con đường ai cũng phải trải qua. Vì vậy, xác định được cuộc đời mình chưa tạo ác nghiệp hoặc nhận diện ác nghiệp từng tạo nhưng công đức lành nhiều, tu tập thiện tâm lớn thì vẫn tự tin rằng mình sẽ tái sanh vào môi trường hạnh phúc an lành, đó là quy luật nhân quả

Bài pháp âm Hộ Niệm Người Lâm Chung English Subtitle (Necessary Things To Guard And Care) do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Viên Thông (Oregon – Hoa Kỳ) ngày 08/11/2014 (16/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan