Bài pháp thoại “Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì (What Does Today’s Life Lack)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (Hoa Kỳ) ngày 09/12/2014 (18/10/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan