Bài pháp thoại Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hào Quang (Hải Phòng), ngày 31-05-2014 và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan