Download MP3

Chán Sự Đời English Subtitle (Being Bored With Life) – Thầy Thích Phước Tiến

Giảng tại: Chùa Niết Bàn (Hoa Kỳ) – Ngày 22/11/2014 (01/10/Giáp Ngọ)

Bài liên quan