Bài giảng “Tìm Hiểu Thuyết Duyên Sinh Vô Ngã English Subtitle” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TPHCM) ngày 18/05/2014 (20/04/Giáp Ngọ) nhân đại lễ Phật Đản PL 2558 – DL 2014. Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan