Bài thuyết pháp “Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? (What Is Ghost Possession?)” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 31/10/2014 (08/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Quan Âm trong chuyến hoằng pháp tại Canada. Qua bài Giảng Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? thầy Thích Phước Tiến đã phân tích cho chúng ta thấy những hiện tượng xảy ra mà nhân gian gọi là vong theo, ma nhập thật ra là những triệu chứng thuộc về hệ thần kinh bị tổn thương của mỗi người cần phải hiểu rõ vấn đề này để có phương pháp điều trị đúng đắn, không quá mê tín gây nên những thiệt hại nặng nề cho người bệnh. Bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến giải quyết đúng vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc, qua đó phá bỏ sự dè dặt không nên có với hiện tượng này.

Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? (What Is Ghost Possession?) – Thích Phước Tiến

Download MP3

Bài liên quan