Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 27 English Subtitle (The 27th Buddhist Catechism)do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã (Santa Ana – Hoa Kỳ) ngày 20/12/2014, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan