Download MP3

Vai Trò Người Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo English Sub (A Buddhist Layman’s Role In Buddhism) – Thích Phước Tiến.

Giảng tại: Thiền Viện Phước Sơn (Đồng Nai) – Ngày: 28/02/2014 (29/01/Giáp Ngọ)

Đa phần phật tử chúng ta tu tập những chưa hiểu hết được ý nghĩa cũng như bổn phận của một người phật tử đối với bản thân và hơn cả đó là gia đình, và xã hội.
Hãy cùng lắng nghe các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến.

Bài liên quan