Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 23 English Subtitle (The 23rd Buddhist Catechism) do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tư gia Phật tử Quảng Nghị (Canada) ngày 05/11/2014, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan