Bài pháp thoại “Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Hoa Kỳ) ngày 14/11/2014 (22/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan