Pháp thoại “Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo English Subtitle (The Significance Of Nirvāna In Buddhism)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 16/03/2014 (16/02/Giáp Ngọ) tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan