Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 200 đến 204)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/03/2015 (29/01/Ất Mùi) tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan