Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 205 đến 208)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 02/04/2015 (14/02/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan