Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 217 đến 220)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 02/05/2015 (14/03/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan