Biết sống theo lời Phật dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 08/04/2019

Gieo hạt giống từ bi trí tuệ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 05/04/2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 82 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 81 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Phương pháp tu tập tam thời hệ niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Di Lặc (Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh) ngày 31/03/2019

Sống hạnh phúc theo lời Phật dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 27/03/2019

Xem nhiều