Pháp thoại: “Ôm tử thi vượt qua bể khổ” – do TT. Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01/03/2022 (nhằm ngày 29/01/Nhâm Dần).

Download MP3

Bài liên quan