Pháp thoại: “Ý giáo của một bậc thầy” do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho đạo tràng phật tử Diệu Tịnh tại thành phố Beaverton, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ ngày 11.07.201

video

Bài liên quan