Pháp thoại “Làm Chủ Chính Mình” do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng trong “Khóa Tu Mùa Hè” tại Tu Viện Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng) ngày 04/08/21018

Bài liên quan