Pháp thoại “Cần tu cái gì trước” do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Hội Đức (TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2019

Bài liên quan