Buổi Vấn Đáp Phật Pháp do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Diên Quang (H. Quế Võ – T. Bắc Ninh)

Bài liên quan