Tại sao khi người chết lại kiêng mèo đen nhảy qua.

Ông bà ta từ xưa đã quan niệm chuyện mèo không được có mặt ở đám tang, đặc biệt là mèo đen. Vì nếu mèo nhảy qua, xác chết sẽ bật dậy và trở thành ma cương thi.

Hiện tượng xác chết bật dậy sau khi bị mèo đen nhảy qua còn gọi là “Quỷ nhập tràng”.
Thực hư việc này ra sao? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của Thầy để hiểu rõ hơn về vấn đề này.