Tục hái lộ đầu xuân đã có từ thời xa xưa ở nước ta. Đây là một phong tục truyền thống mang nhiều ý nghĩa, giá trị tinh thần với hy vọng một năm mới có nhiều may mắn, tốt lành.

Trích trong bài giảng: Ý NGHĨA VIỆC XIN LỘC ĐẦU NĂM