Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa Việc Xin Lộc Đầu Năm” do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân

Xin lộc đầu năm là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt vào những ngày Tết. Điều đó thể hiện một khát vọng về sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc cho một năm mới. Tuy nhiên, gần đây việc nhận lộc và phát lộc đã tạo nên hình ảnh phản cảm trong mắt của mọi người. Hiểu được ý nghĩa việc xin lộc đầu năm sẽ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn.

Ý Nghĩa Việc Xin Lộc Đầu Năm – Thích Phước Tiến

Download MP3

Bài liên quan